Για να στείλετε "μήνυμα", επιλέξτε από τον χώρο αριστερά,
την "διεύθυνση διοίκησης" στην οποία θέλετε να απευθυνθείτε
και στην συνέχεια επιλέξτε "ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία και το κείμενο του μηνύματος
επιλέξτε "Αποστολή Μηνύματος"