Επιδότηση για δραστηριότητες μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Οικονομική ενίσχυση με την μορφή της επιδότησης μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να αναζητήσουν γεωργοί και μη, μέσα από το Πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΜΕΤΡΟ 123α" για ειδικότητες με αντικείμενο τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Το ποσοστό της επιδότησης φτάνει μέχρι και το 65% της επιλέξιμης δαπάνης.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η τόνωση κατά βάση των πολύ μικρών και μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με ποσοστά επιχορήγησης που ποικίλλουν ανά γεωγραφική περιοχή.

Η υποψήφια προς χρηματοδότηση επιχείρηση μπορεί να είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη και με ποσοστά χρηματοδότησης που φτάνουν και το 65% σε αρκετές περιπτώσεις.

Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι τα 100.000 ευρώ με ποσοστά ιδίας συμμετοχής της τάξης του 25% χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού κατοχής αυτών στη φάση της υποβολής.

Ενας από τους βασικούς στόχους του "ΜΕΤΡΟΥ 123α" είναι η δημιουργία επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας στο πρωτογενή τομέα

 ελάχιστο όριο της επένδυσης που είναι τα 100.000 ευρώ. Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το μέτρο 123α απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμετοχή στην επένδυση ποσοστού μόλις με 25% εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου.

Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο που ενισχύει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων με την προϋπόθεση ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής επενδυτικής πρότασης που θα επικεντρώνεται στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας- να υποβάλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
 • να μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα
 • να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό.- να μην είναι υπό ίδρυση.


Οι τομείς δραστηριότητας είναι:

 • Σφαγειοτεχνικές μονάδες
 • Τεμαχισμός και τυποποίηση κρέατος
 • Παραγωγή κρεατοσκευασμάτων
 • Μονάδες αλλαντοποιίας και κονσερβοποιίας προϊόντων με βάση το κρέας
 • Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας
 • Τυροκομεία
 • Επεξεργασία γάλακτος
 • Παραγωγή γιαουρτιού
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων γάλακτος
 • Τυποποίηση και συσκευασία αβγών
 • Πτηνοσφαγεία ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής
 • Σφαγεία πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
 • Μονάδες κοπής, τεμαχισμού και τυποποίησης πουλερικών
 • Μεταποίηση κρέατος πουλερικών
 • Τυποποίηση και συσκευασία μελιού
 • Παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λπ.
 • Μονάδες αναπήνισης κουκουλιών
 • Μεταποίηση σαλιγκαριών
 • Ξηραντήρια δημητριακών
 • Μονάδες αποφλοίωσης επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού
 • Μονάδες silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων
 • Μονάδες οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές
 • Ελαιοτριβεία
 • Τυποποιητήρια ελαιολάδου
 • Σπορελαιουργεία
 • Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας
 • Μονάδες διαλογής συσκευασίας και τυποποίησης, νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών
 • Συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση νωπών οπωροκηπευτικών
 • Μονάδες μεταποίησης βιομηχανικής ντομάτας
 • Κονσερβοποιεία και ξηραντήρια φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)
 • Μονάδες χυμοποίησης φρούτων
 • Κονσερβοποιεία λαχανικών
 • Μεταποίηση ξηρών καρπών
 • Μονάδες επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς
 • Τυποποίηση και συσκευασία βρώσιμης ελιάς
 • Μεταποίηση δρεπτών ανθέων
 • Μονάδες παραγωγής πλήρως τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP
 • Αποθηκευτικοί χώροι ζωοτροφών (αφορά ορεινές ή νησιωτικές περιοχές), με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου
 • Επεξεργασία και τυποποίηση σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τυποποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
 • Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης κρόκου Κοζάνης
 • Επεξεργασία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (αιθέρια έλαια).

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν:

 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
 • Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • Την αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
 • Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λπ.).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000€.
 • Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.