16 Νοε 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 προγράμματα για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα διαρκέσουν τρία χρόνια, ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων…
16 Νοε 2013
Επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες διοργανώνονται στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους». Τα σεμινάρια υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Εμπορίου…
16 Νοε 2013
H Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», υλοπoιοεί προγραμμάτα συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας. Περιγραφή Προγράμματος Το Πρόγραμμα αφορά στις…
16 Νοε 2013
Περισσότερες από 500 θέσεις απασχόλησης για νέους κάτω των 30 ετών θα δημιουργήσει η εταιρεία Nestle στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε, την Παρασκευή 15/11, σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα όπου παρουσιάστηκε η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία "Nestle needs YOUth" για την ενίσχυση της…
24 Σεπ 2013
Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα Εξωστρέφειας ονομάζεται η Δράση που υλοποιούν από κοινού η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων), με τους συλλογικούς φορείς της εξωστρέφειας, όπως ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), με στόχο να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτίθενται μελλοντικά…