ελίν

 

elinioil totem cr500x288 sd grey

Αν είναι Ελίν, ξέρεις τι βάζεις!

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, γνωστή ως ελίν, είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρία, η οποία έχοντας συμπληρώσει με επιτυχία σχεδόν 60 χρόνια επιχειρηματικής δράσης, καλύπτει με συνέπεια & υπευθυνότητα τις ενεργειακές ανάγκες χιλιάδων Ελλήνων.

-Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων, που ξεχωρίζει για την ποιότητα των καυσίμων, που ελέγχονται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
- Έχει ηγετική παρουσία στην τροφοδοσία της Ελληνικής βιομηχανίας με υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα & λιπαντικά.
- Παραδίδει λιπαντικά υψηλής τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο για την ποντοπόρο ναυτιλία. - Εξυπηρετεί με συνέπεια & υπευθυνότητα τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων & κατοικιών.

Δραστηροποιείται επίσης με τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι:

H ΕΛΙΝ Τεχνική λειτουργεί με επιτυχία στο χώρο των κατασκευών

elinoil marine150x100 sdΗ ΕΛΙΝ Ναυτική η οποία καλύπτει με επιτυχία στις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στην εξυπη- ρέτηση των σκαφών αναψυχής με καύσιμα & λιπαντικά.

Επίσης συμμετέχει στην ΕΛΙΝ Βιοκαύσιμα, μια εταιρία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοκαυσίμων και διαθέτει εργοστάσιο βιοντήζελ στο Βόλο.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται παραμένοντας συνεπής στις αρχές της για ήθος, συνέπεια και αξιοπιστία, προσφέροντας άριστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και φροντίζοντας, ώστε κάθε της ενέργεια να αποτελεί ΣΟΒΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, που γίνεται με σεβασμό απέναντι στους πελάτες, στο κοινωνικό σύνολο, στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.