20 δισ. ευρώ οι εισπράξεις από τις ελληνικές εξαγωγές στο 10μηνο

Αυξημένες εισπράξεις από τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά και υψηλότερες εκταμιεύσεις για τα εισαγόμενα προϊόντα καταδεικνύουν τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου του 10μηνου του τρέχοντος έτους το οποίο αναμένεται να κλείσει με ιστορικό ρεκόρ θετικών επιδόσεων.

Η πορεία των εξαγωγών, υποστηρίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, επιβεβαιώνει, ότι σε περιβάλλον και περιόδους σταθερότητας, εξομαλύνονται οι πληρωμές, ενισχύεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων, διευκολύνεται το εξωτερικό εμπόριο και οι συναλλαγές με τις ξένες αγορές, κάτι το οποίο ανατρέπεται όταν δημιουργείται κλίμα αβεβαιότητας σε πολιτικό και δημοσιονομικό επίπεδο.

Ειδικότερα, καλύτερες επιδόσεις τόσο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, όσο κυρίως από το μέτωπο εισπράξεων από εξαγωγές καταγράφει για το 10μηνο του 2014, ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).

Συγκεκριμένα, χάρη στη μεγαλύτερη της αρχικά εκτιμώμενης ανόδου του περασμένου Οκτωβρίου, περιορίστηκαν οι ρυθμοί υποχώρησης της συνολικής αξίας των προϊόντων που εξήχθησαν από τη χώρα στο 10μηνο του έτους στα επίπεδα του 3,2%, την ώρα που εισπράξεις από τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη «τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος που δείχνουν αυξημένες εισπράξεις από τις ελληνικές εξαγωγές, παρά την κόπωση των προηγούμενων μηνών, υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάκτησης εμπιστοσύνης των εμπορικών μας εταίρων, ενώ αναδεικνύουν την κρισιμότητα κεφαλαιοποίησης της τιτάνιας προσπάθειας των ελλήνων εξαγωγέων όλα τα προηγούμενα χρόνια.»

» Παράλληλα, οι καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις μετά την υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου δείχνουν τον δρόμο για μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών και άρα των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά».

» Κρίνεται λοιπόν εθνικά και ευρωπαϊκά αναγκαίο να επιστρέψει η ομαλότητα και να επικεντρώσουν όλες οι υγιείς δυνάμεις του ευρωπαϊκού τόξου, εντός και εκτός των συνόρων, τις προσπάθειές τους για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων από τις θυσίες της τελευταίας 6ετίας και κυρίως να δημιουργήσουν προοπτικές αύξησης παραγωγής και περαιτέρω ενίσχυσης της εξωστρέφειας, για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία».

Εξαγωγές προϊόντων αξίας 22,5 δισ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στο 10μηνο του 2014 έχουν εξαχθεί από τη χώρα προϊόντα συνολικής αξίας 22,5 δισ. ευρώ, ενώ έχουν εισπραχθεί από τους Έλληνες Εξαγωγείς για τα προϊόντα αυτά 19,7 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των εισπράξεων, σύμφωνα με την ΤτΕ κατά 4,8%, επιβεβαιώνει την εξομάλυνση των πληρωμών και την απομείωση των χρόνων εξόφλησης που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια και ήταν υπερδιπλάσιος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης (50 ημέρες, αντί 23 ημερών του μ.ο. των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, στο πρώτο εξάμηνο του έτους).

Το ποσοστό εξόφλησης για τα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα διαμορφώθηκε δηλαδή στο 87,5% της συνολικής τους αξίας.

Να σημειωθεί ότι στο 10μηνο του 2013, η αξία των φορτώσεων-αποστολών ανέρχονταν στα 23,2 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές για τα εν λόγω προϊόντα διαμορφώνονταν μόλις στα 18,8 δισ. ευρώ (-4,4 δισ. ευρώ), ήτοι ποσοστό εξόφλησης 81%.

Το 10μηνο του 2014

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις για τον περασμένο Οκτώβριο, η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 7,1% (στα 2,51 δισ. ευρώ από τα 2,34 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2013). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση των εξαγωγών διαμορφώνεται στο +3,8%.

Το αποτέλεσμα ήταν, για την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2014 να προκύπτει μεν υποχώρηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά 3,2%, σε σχέση με το 10μηνο του 2013, ήτοι απώλειες της τάξης των 720 εκατ. ευρώ, αλλά να περιορίζονται σημαντικά οι ρυθμοί υποχώρησης για τις εξαγωγές, σε σχέση με την περίοδο του 9μήνου (-4,4%).

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (-1,8% στο 10μηνο του έτους, έναντι υποχώρησης κατά 2,6% στο 9μηνο, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περυσινές περιόδους).

Στην εξεταζόμενη περίοδο, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2014, προκύπτει μείωση των συνολικών εξαγωγών κατά 1,1% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 5% προς τις Τρίτες Χώρες.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών πάντως, οι ελληνικές εξαγωγές είναι αυξημένες κατά 1,1% προς τις ευρωπαϊκές Χώρες, έναντι μείωσης 2,1% προς τις Χώρες εκτός ΕΕ.

Στο 10μηνο του τρέχοντος έτους, ποσοστό 47,5% της συνολικής αξίας κατευθύνθηκε σε χώρες της ΕΕ, ενώ ποσοστό 52,5% προς Τρίτες Χώρες. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αναλογία ανατρέπεται πλήρως υπέρ των χωρών της ΕΕ (64,9%), έναντι των Τρίτων Χωρών (35,1%).

Προβλέψεις για το 2014 και 2015

Επιχειρώντας μία αναγωγή ως προς το κλείσιμο του έτους, τα στοιχεία προοιωνίζουν μείωση της συνολικής αξίας των εξαγωγών στο επίπεδο του 2-2,5%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών αναμένονται οριακές μεταβολές, σε σχέση με το σύνολο του 2013 (στην περιοχή 0-1%).

Ωστόσο, σε επίπεδο εισπράξεων προβλέπεται διατήρηση των ανοδικών ρυθμών στα επίπεδα άνω του 4%, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας οι εισπράξεις από εξαγωγές να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ και να κινηθούν υψηλότερα και από τα 21 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι για το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ προβλέπουν περαιτέρω αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 5-5,5%, ήτοι περίπου 23 δισ. ευρώ.

Νέα αύξηση των εισαγωγών

Η ενσωμάτωση των προσωρινών στοιχείων του Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε τη αυξητική πορεία και στο πεδίο των εισαγωγών, τόσο σε συνολική αξία (+2%), όσο και σε αξία εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (+3,3%).

Έτσι για το φετινό 10μηνο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, προκύπτει αύξηση εισαγωγών κατά 1% στα 39,95 δισ. ευρώ (από 39,54 δισ. ευρώ το 2013), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη στα επίπεδα του 6,9%, λόγω κυρίως των εισαγωγών πλοίων.

Σε ότι αφορά στις πληρωμές για τα εισαγόμενα προϊόντα για την ίδια περίοδο, έχουν καταβληθεί συνολικά 35,12 δισ. ευρώ, ήτοι έχουν εξοφληθεί σε ποσοστό 88,13%. Στο 10μηνο του 2013 είχε εξοφληθεί το 84,5%.

Σε ότι αφορά στο εμπορικό έλλειμμα, η ενσωμάτωση στοιχείων του περασμένου Οκτωβρίου, οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση κατά 7,1%, ενώ αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή καταγράφεται ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση του ελλείμματος κατά 18,1%, σε επίπεδο 10μηνου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.